قیمت:برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

سایز:تمام سایز ها موجود است.

مدل دو طرفه هم موجود است.