قیمت:برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

سایز:تمام سایز ها موجود است.

ضخامت تمام سایز ها هم موجود است.